Aktuálně

Přihlásit se k odběru aktualit
DOTACE IROP

DOTACE IROP PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ( SVJ )

Dne 9.12.2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ( IROP ) dotační výzvu na ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH. Příjem žádostí bude probíhat od 18.12.2015 do 30.11.2016. Realizace jednotlivých projektů musí být ukončena do 30.9.2018. Výše nákladů musí být v rozmezí od 300.000,- Kč do 90.000.000,- Kč včetně DPH, což by mělo obsáhnout všechna SVJ v naší správě. Dotace je vypsána pro jednotlivá SVJ na celém území ČR mimo Prahy.

 

Podporované aktivity jsou:

 

zateplení obvodových stěn, stropů, podlah, střechy

výměna oken

výměna dveří

 

Pro přiznání dotace je nutné splnit následující požadavky :

 

úspora celkové dodané energie v minimální výši 20 – 30%

     -   DOTACE VE VÝŠI 25,5%

 

úspora celkové dodané energie v minimální výši 40%

  • DOTACE VE VÝŠI 32,3%

    

   Do uznatelných nákladů bude možno oproti předešlým dotacím započítat zpracování projektové dokumentace a technický dozor investora. Pokud provede SVJ zateplení domu může v rámci vedlejších aktivit projektu provést i renovaci balkonů či regulaci a modernizaci otopné soustavy domu.

    

   Celkově poskytovatel dotace uvolní v rámci projektu 1.350.000.000,- Kč. Žádosti, realizaci a hlášení o udržitelnosti projektu po dobu 5 let po jeho skončení bude pro naše klienty připravovat tým pod vedením ředitele DOMOS spol. s r.o.,  p. Jana Mazance.