Aktuálně

Přihlásit se k odběru aktualit
Změny Severního sídliště

Další lokality Severního sídliště se dočkají výrazné změny

Statutární město Mladá Boleslav vyhlásilo dnem 20. 5. 2013 výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav, zóna Severní sídlištěMezi podporované aktivity patří zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí; práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu; sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby; rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); výměna či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí.

Naše společnost významně přispěla k získání dotací pro své zákazníky, podáno bylo 11 žádostí a pro jedenáct Společenství jsme získali dotační celkovou částku 18.818.000 Kč z celkového objemu prací 49.589.000 Kč.